Podmioty mające udziały w przedsiębiorstwach zagranicznych

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą  za granicą.

· Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały  lub zakłady KZZ

Obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą  w Polsce, posiadające za granicą udziały, oddziały lub zakłady.

Badanie pełne raz w roku  sprawozdanie składane do 30 września kolejnego roku.

Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Warszawie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS .

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.