Statystyka-surowce wtórne

Obszar:  Gospodarowanie materiałami

Zakres obowiązków:

· Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu G-06

Obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania odpadów, w których liczba osób pracujących wynosi:
- 10 i więcej  dla działalności  wg. PKD 13, 17, 18, 22-25, 32, 33,36-39,49-51, 58
- 50 i więcej dla działalności wg. PKD  5-12, 14, 15, 19-21, 26-30, 35.

Badanie pełne dokonywane raz w roku do 26 lutego roku kolejnego.

Sprawozdanie sporządzane w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej dla podmiotów zatrudniających do 5 osób kierowane do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.