Sprawozdawczość dotycząca środków produkcji w rolnictwie

Obszar: Środki produkcji w rolnictwie

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o obrocie  środkami ochrony roślin G-04; obejmuje producentów środków ochrony roślin i  importerów środków ochrony roślin; badanie pełne dokonywane 1 raz  w roku do 10 lutego  roku kolejnego - sprawozdanie składane w formie elektronicznej na portal GUS albo papierowo (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) do Urzędu Statystycznego w Olsztynie,

· sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa H-02n; obejmuje producentów i importerów nawozów; badanie pełne  dokonywane  2 razy w roku do 20 lipca br za I półrocze i 20 stycznia kolejnego roku za II półrocze  - sprawozdanie składane w formie elektronicznej  na portal GUS albo papierowo (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób)  do Urzędu Statystycznego w Olsztynie,

· sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt H-02p; obejmuje producentów i importerów pasz; badanie pełne  dokonywane  2 razy w roku do 20 lipca br za I półrocze i 20 stycznia kolejnego roku za II półrocze - sprawozdanie składane w formie elektronicznej  na portal GUS albo papierowo (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) do Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.