Statystyka w gospodarce rybnej

Obszar badań:  Gospodarka rybna

Zakres obowiązków:

· dziennik połowowy armatorzy statków rybackich (z wyjątkiem łodzi o długości całkowitej poniżej 10 m) każdorazowo po zakończeniu rejsu; dziennik jest przekazywany do okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego lub Morskiego Instytutu Rybackiego,
· raport połowowy armatorzy statków rybackich powyżej 10 m  długości łodzi - raz w miesiącu do 5 dnia miesiąca kolejnego; adresatem  jest okręgowy  inspektorat rybołówstwa morskiego lub Morski Instytut Rybacki,
· sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku  rybackiego RRW-19; badanie pełne raz w roku do 31 marca kolejnego roku kierowane do Morskiego Instytutu Rybackiego w formie pisemnej,
· sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego RRW-20; badanie pełne raz w roku do 31 marca kolejnego roku  kierowane do Morskiego Instytutu Rybackiego w formie pisemnej.

Obejmuje:
- sektor publiczny - przedsiębiorstwa połowów bałtyckich i dalekomorskich, gospodarstwa rybackie;
- sektor prywatny - rybacy indywidualni, spółki rybackie, gospodarstwa rybackie, przetwórnie rybne
.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.