Badania w przemyśle koksowniczym

Obszar: Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym.

Zakres obowiązków:

· produkcja i sprzedaż  w  koksownictwie MG-15; badanie pełne dokonywane raz w miesiącu do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym, sprawozdanie sporządzone metodą  papierową i elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
· zużycie węgla koksowego MG-16; badanie pełne dokonywane raz w roku do 24 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą papierową i elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
· bilans koksu MG-17; badanie pełne dokonywane  raz  w roku do 24 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą papierową i elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
· zatrudnienie według wieku w koksownictwie MG-18;  badanie pełne dokonywane raz w roku do 24 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą papierową i elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
· zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie MG-19; badanie pełne dokonywane raz w kwartale do 20 dnia miesiąca po kwartale sprawozdawczym,sprawozdanie sporządzone metodą  papierową i elektroniczną  kierowane  do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
· nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2011-2015 MG-20; badanie pełne dokonywane raz w roku do 24 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą  papierową i elektroniczną kierowane  do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
· import węgla koksowego do produkcji koksu MG-21; badanie pełne dokonywane raz w półroczu , sprawozdanie, sporządzone metodą papierową i elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu.


Powyższe obejmuje: producentów wyrobów koksowniczych, tj. koksu i węglopochodnych.

Obszar: Paliwa gazowe

Zakres obowiązków:

sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym GAZ-1; dotyczy  koksownie i podmiotów prowadzących  obrót gazem koksowniczym;badanie jest  pełne i jest dokonywane raz w miesiącu do 20 dnia kolejnego miesiąca . Sprawozdanie jest sporządzane w formie elektronicznej poprzez portal  Agencji Rynku Energii S.A.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.