Sprawozdania dotyczące skup mleka i produkcji przetworów mlecznych

Obszar:  Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych.

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych RRW- 26; dotyczy przedsiębiorców  i gospodarstw rolnych , którzy skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie z zamiarem przetworzenia tego mleka lub produktów mleczarskich na inne produkty mleczarskie; badanie pełne dokonywane raz w miesiącu do 8 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) adresowane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie

· sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych RRW-27; dotyczy przedsiębiorców, którzy skupują mleko w celu przekazania w całości lub części bez jakiegokolwiek przetwórstwa przedsiębiorcom określonym  powyżej; badanie pełne dokonywane raz w  roku do  dnia 31 marca kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób)  adresowane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.