Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa w statystyce

Obszar: Obrót, sprzedaż  detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa.

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw  H-01a; dotyczy podmiotów  prowadzących  sprzedaży towarów poprzez sieci  sklepów, wylosowane do badania sklepy; badanie reprezentacyjne obejmujące 25% populacji, dokonywane raz w roku do 26 lutego kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS,

· kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych H-01/k; dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych  niemających  osobowości prawnej oraz osób fizycznych  o liczbie pracujących do 9 osób, prowadzących  działalność  zaklasyfikowaną według PKD do grup: 45.1-45.4 i 47.1-47.9; badanie jest reprezentacyjne obejmujące 1,3 % populacji, dokonywane raz na kwartał  do 15 dnia miesiąca   następującego po kwartale w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób)  i kierowane na adres Urzędu  Statystycznego w Kielcach,


· sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej H-01s; dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych  niemających  osobowości prawnej oraz osób fizycznych  o liczbie pracujących powyżej 10  osób, prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 45, 46, 47; badanie jest reprezentacyjne obejmujące 30 % populacji, dokonywane raz na rok  do  dnia  26 lutego kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS ,

· sprawozdanie o sieci handlowej H-01w; dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych  niemających  osobowości prawnej oraz osób fizycznych o liczbie pracujących powyżej 10 osób, prowadzących  działalność w postaci sklepów i stacji paliw;  badanie jest pełne, dokonywane raz na rok  do dnia  26 lutego kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS.
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.