Działalność gastronomiczna w statystyce

Obszar: Obrót i działalność  gastronomiczna

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych  H-01g;
Powyższe obejmuje podmioty prowadzące działalność  gastronomiczną  klasyfikowaną  według PKD do działów 55 i 56 , niezależnie od tego, czy działalność ta jest działalnością przeważającą, czy działalnością drugorzędną. Sprawozdawczość dotyczy w/w podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych.

Badanie jest pełne i dokonywane jest raz w roku w terminie do 26 lutego kolejnego roku. Sprawozdanie jest sporządzane w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.