Sprawozdawczość dotycząca produkcji budowlano-montażowej

Obszar:  Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych  B-01; dotyczy osób prawnych, jednostek  organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeżeli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa, tj. do działów 41 do 43.

· sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych B-02; dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeżeli ich działalność zaklasyfikowano innych działalności niż działalność w zakresie budownictwa, tj.  innych  działów niż  41 do 43.

Badanie jest pełne i dokonywane jest raz w roku do 24 lutego kolejnego roku. Sprawozdanie jest sporządzane w formie elektronicznej  poprzez portal GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.