Statystyka dotycząca transportu kolejowego

Obszar: Transport kolejowy

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o działalności  eksploatacyjnej transportu kolejowego TK-1;składane raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym,
· sprawozdanie o przewozach  ładunków transportem  kolejowym TK-2; składane raz w kwartale do 35. dnia kalendarzowego po kwartale,
· sprawozdanie o przewozach  ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym TK-2a: składane raz w  roku do 30 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 i do 14 marca 2016 za rok 2015;
· sprawozdanie o przewozach  pasażerów transportem kolejowym TK-3; składane  raz w roku do 16 kwietnia 2015 r. danymi za rok 2014 i do 18 kwietnia 2016r. z danymi za rok 2015;
· sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym TK-3a; składane raz w roku do 26 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 i do 24 czerwca 2016r, z danymi za rok. 2015,
· sprawozdanie o pracy taboru kolejowego TK-4; składane raz w roku do 19 marca 2015 r. z danymi za rok 2014i do 14 marca 2016za rok.2015;
· sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych TK-5; składane raz w roku do 14 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 i do 14 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015;
· sprawozdanie o taborze kolejowym TK-6; składane raz w roku do 10 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 i do dnia 31 marca 2016 z danymi za rok 2015;,
· sprawozdanie o wypadkach kolejowych TK-7; składane raz w roku do 7 kwietnia 2015 r. z danymi za 2014 i do dnia 7 kwietnia 2016r. z danymi za rok  2015.

Obejmuje podmioty posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzające infrastrukturą kolejową  i dworcami kolejowymi.
Sprawozdanie jest pełne i jest składane  w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.