Sprawozdawczość dotycząca zapasów

Obszar: Zapasy materiałowe

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów G-01.

Obejmuje podmioty zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi:
- 10 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 01, 13, 15-18, 20-33, 35, 36-39, 42,43, 52, 58, 61 i grupy 41.2,
- 50 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05-12,14,19, 49-51.

Badanie pełne wykonuje się raz w roku w terminie do 6 marca roku kolejnego. Sprawozdanie sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej poprzez portal GUS.

Informacje o tym, jak wypełnić formularz sprawozdania, znajdziesz w objaśnieniach znajdujących się na str. 2-11 formularza sprawozdania o zużyciu i zapasach wybranych materiałów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.