Statystyka w górnictwie

Obszar: Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym G-09.1,
· sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla G-09.2,
· sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym G.09.3,
· sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym)  węgla kamiennego G-09.4,
· sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego G-09.5,
· sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego G-09.6,
· sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego G.09.7,
· sprawozdanie o płatnościach publiczno i  cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego G-09.8,
· sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego G-09.9,
· sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego G -09.10,
· sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń  węgla kamiennego G-09.11,
· sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń  GAZ- 2.Badania są  pełne i są prowadzone zazwyczaj raz w miesiącu do 20  dnia miesiąca kolejnego. Sprawozdania są sporządzane w formie elektronicznej i są przesyłane do Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach lub do Agencji Rynku Energii SA (w zakresie gazu).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.