Sprawozdawczość w zakresie energii elektrycznej

Obszar: Energia elektryczna

Zakres obowiązków:

1. Przedsiębiorstwa produkujące energię w tym elektrownie i elektrociepłownie
· Miesięczne dane o energii elektrycznej  G -10m: raz w  miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca,
· Sprawozdanie  działalności elektrowni cieplnej zawodowej G-10.1k ;raz w kwartale do 20 dnia po kwartale,
· Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej  G-10.2- raz w roku do 31 marca roku kolejnego,
· Sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych , wiatrowych i innych źródeł odnawialnych G-10.6 : raz w roku do 22 lutego roku  kolejnego,
· Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni przemysłowej G-10.3: raz w roku do 20 stycznia kolejnego roku,
· Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej, wiatrowej G-10.1(w)k - raz w kwartale do 20 dnia po kwartale.

Badania są prowadzone metodą doboru celowego w formie elektronicznej. Sprawozdanie kierowane do Agencji Rynku Energii SA  poprzez portal sprawozdawczy http://www.are.waw.pl

2. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
· Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej G-10.4 (D) k - raz w kwartale do 20 dnia miesiąca po kwartale - metoda doboru celowego,
· Sprawozdanie o sprzedaży oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału  administracyjnego G-10.8: raz w roku do 31 marca roku kolejnego- metoda doboru celowego,
· Sprawozdanie o stanie urządzeń  elektrycznych  G-10.5: raz w roku do 22 lutego roku kolejnego,
· Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej w sieci przedsiębiorstw energetycznych G-10.7: raz w roku do 22 lutego roku następnego- metoda doboru celowego,
· Sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych G-11e; dwa razy w roku - za I półrocze do 20 lipca i za II półrocze do 20 stycznia roku następnego - metoda doboru celowego,
· Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego G-10.4(p) k; raz w kwartale do 20 dnia po zakończeniu kwartału - metoda pełna,
· Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej  w sieci najwyższych napięć G-10.7(p); raz w roku do 22 lutego roku kolejnego - metoda pełna,
· Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energia elektryczną  G-10.4 (Ob.)k; raz w kwartale do 20 dnia miesiąca po kwartale - metoda doboru celowego,

Sprawozdanie kierowane do Agencji Rynku Energii SA  poprzez portal sprawozdawczy http://www.are.waw.pl

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.