Statystyka w zakresie handlu towarami strategicznymi

Obszar: Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym.

Zakres obowiązków:

· Sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostawach DS-01;
· Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym DS-01b.

Powyższe obejmuje  osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne realizujące wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz z wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Badanie jest pełne dokonywane raz w półroczu do 23 lipca roku bieżącego i 23 stycznia roku kolejnego. Sprawozdanie składane jest do GUS w formie papierowej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.