Zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego - przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

 

W przypadku zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą przedstawicielstwa, należy powiadomić wyspecjalizowanego naczelnika urzędu skarbowego, o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania. Takiego zawiadomienia należy dokonać na druku NIP-8. Zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby przedstawicielstwa. Formularz NIP-8 można również złożyć elektronicznie korzystając z platformy e-Deklaracje

 

W Polsce funkcjonuje 20 specjalnych urzędów skarbowych zajmujących się obsługą niektórych kategorii podatników, w tym przedstawicielstwami przedsiębiorców zagranicznych. Wykaz siedzib naczelników urzędów skarbowych określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

 

Wykaz siedzib specjalnych urzędów skarbowych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.