Zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego - przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

W przypadku zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą przedstawicielstwa, należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania. Takiego zawiadomienia należy dokonać na druku NIP-8. Zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby przedstawicielstwa. Formularz NIP-8 można również złożyć elektronicznie korzystając z platformy e-Deklaracje

W Polsce funkcjonuje 20 urzędów skarbowych zajmujących się obsługą niektórych kategorii podatników, w tym przedstawicielstwami przedsiębiorców zagranicznych. Wykaz siedzib naczelników urzędów skarbowych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Sprawdź gdzie złożyć zawiadomienie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.