Zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Jeśli zlecisz prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą twojego oddziału, to musisz powiadomić wyspecjalizowanego naczelnika urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od dnia ich wydania. Złóż zawiadomienie na druku NIP-8 do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby oddziału. Formularz NIP-8 możesz również złożyć elektronicznie korzystając z platformy e-Deklaracje

W Polsce funkcjonuje 20 specjalnych urzędów skarbowych zajmujących się obsługą niektórych kategorii podatników, w tym oddziałami przedsiębiorców zagranicznych. Wykaz siedzib naczelników urzędów skarbowych znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Sprawdź, gdzie złożyć zawiadomienie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.