Ocena działalności małych przedsiębiorstw

Wyniki przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób

Obszar: Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

· sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw SP-3

Powyższe obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Badanie SP-3 jest reprezentacyjne i dotyczy 4% populacji wytypowane losowo i zachodzi raz w roku do 18 marca roku kolejnego.

Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wykorzystaniem  formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Badanie koniunktury gospodarczej

· ankieta koniunktury gospodarczej - AK/I  - inwestycje
· ankieta koniunktury gospodarczej- AK/B - budownictwo
· ankieta koniunktury gospodarczej -  AK/H - handel 
· ankieta koniunktury gospodarczej -  AK/U - usługi


Badanie reprezentacyjne dla 1 % populacji wybranych losowo dokonywane raz w miesiącu do 10 miesiąca kolejnego.

Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób - AK poza przemysłem)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar : Pracujący w gospodarce  narodowej

  • Sprawozdanie o  pracujących , wynagrodzeniach i czasie pracy  Z-06

Badanie roczne reprezentacyjne (załącznik do sprawozdania SP-3, próba 5%),

Sprawozdania składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy  z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

 Obszar: Wolne miejsca pracy

  • Badanie popytu na pracę Z-05

Powyższe obejmuje  podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej

Badanie jest reprezentacyjne  na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny

Sprawozdanie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy  z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Wypadki przy pracy

  • Statystyczna  karta wypadku  Z-KW

Powyższe obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest prowadzenie rejestru wypadków. Na  ich podstawie oraz  protokołów powypadkowych zachodzi konieczność sporządzenia karty wypadków Z-KW.  

Zgłoszenie  następuje każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:

– część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych,

– część II uzupełniająca, nie później niż  z upływem 6 miesięcy.

Zgłoszenie  składane  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Gdańsku  z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

 Obszar: Strajki spory zbiorowe

  • Karta statystyczna strajku  Z-KS

Powyższe obejmuje wszystkie podmiotu, u których odbył się strajk lub zaistniał spór zbiorowy.

Karta jest składana do 3 dni po zakończeniu strajku.

Karta  składana  jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS lub papierowo ( podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Gdańsku  z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.