Korzystanie z usług biura rachunkowego

W obowiązkach związanych z realizacją zadań wynikających z rozliczania, deklarowania i prawidłowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, ubezpieczonego lub płatnika może zastępować lub wspierać wyznaczony reprezentant zewnętrzny. Tego rodzaju usługi zasadniczo świadczą  biura rachunkowe. Ich  upoważnienie do działania w w/w charakterze wymaga jedynie podpisania umowy określającej zakres działania usługodawcy i udzielenia stosownego pełnomocnictwa.

Jeśli chodzi o działanie przed ZUS to pełnomocnictwo powinno być udzielone określonej osobie. Kodeks  cywilny w tym zakresie przewiduje,że do reprezentowania może być powołana m.in. osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia.


Pełnomocnictwo poza wniesieniem opłaty skarbowej i zastosowaniem formy pisemnej nie wymaga  zgłoszenia organom na  dedykowanym formularzu. Niemniej  można w tym względzie posiłkować się drukiem o nazwie  ZUS-PEL.



Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.