Korzystanie z usług biura rachunkowego

W obowiązkach związanych z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi może cię wspierać lub zastępować wyznaczony reprezentant zewnętrzny. Najczęściej jest to osoba pracująca w biurze rachunkowym.

Aby upoważnić takiego reprezentanta trzeba:

  • podpisać umowę określającą zakres jego działania,
  • udzielić mu odpowiedniego pełnomocnictwa.

Twój reprezentant może podpisywać deklaracje podatkowe tylko, gdy posiada pełnomocnictwo:

  • UPL-1 – dla deklaracji składanych elektronicznie,
  • UPL-1P – dla deklaracji składanych papierowo.

Pełnomocnictwo musisz złożyć w formie papierowej, w urzędzie skarbowym właściwym dla ewidencji płatników i podatników (najczęściej miejsca zamieszkania podatnika albo siedziby firmy).

Pełnomocnictwo w ZUS

Możesz też wyznaczyć osobę do reprezentowania cię przed ZUS. Kodeks cywilny w tym zakresie przewiduje, że do reprezentowania możesz powołać m.in. osobę pozostającą z tobą w stałym stosunku zlecenia.

Aby ustanowić pełnomocnictwo, trzeba:

  • złożyć formularz ZUS-PEL,
  • wnieść opłatę skarbową (17 zł).

Pełnomocnictwo możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS (nie obowiązuje rejonizacja) lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.