Korzystanie z usług biura rachunkowego

W obowiązkach związanych z rozliczaniem, deklarowaniem i prawidłowym odprowadzaniem podatków, zaliczek na ten podatek oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne może zastępować lub wspierać ciebie wyznaczony reprezentant zewnętrzny (z reguły jest to osoba prowadząca biuro rachunkowe lub pracownik tego biura).

Aby upoważnić swojego reprezentanta do składania deklaracji podatkowych, musisz jedynie podpisać umowę określającą zakres jego działania i udzielić mu odpowiedniego pełnomocnictwa.

Twój reprezentant (np. pracownik biura rachunkowego) może podpisywać deklaracje podatkowe, jeśli będzie posiadać specjalne pełnomocnictwo:

  • UPL-1 – dla deklaracji składanych elektronicznie,
  • UPL-1P – dla deklaracji składanych papierowo.

Pełnomocnictwo składa się w formie papierowej w urzędzie skarbowym właściwym dla ewidencji płatników i podatników (najczęściej miejsca zamieszkania podatnika albo siedziby firmy).

Jeśli chodzi o reprezentowanie przed ZUS, to pełnomocnictwa musisz udzielić określonej osobie (także pracownikowi lub prowadzącemu biuro rachunkowe). Kodeks cywilny w tym zakresie przewiduje, że do reprezentowania możesz powołać m.in. osobę pozostającą z tobą w stałym stosunku zlecenia. Aby ustanowić pełnomocnictwo, musisz złożyć formularz ZUS-PEL i wnieść opłatę skarbową (17 zł). Pełnomocnictwo możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS (nie obowiązuje rejonizacja) lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.