Ochrona danych osobowych w sporach sądowych

W przypadku zaistnienia sporów sądowych i składania pozwów, w wielu przypadkach  konieczne jest podawanie aktualnych danych dłużnika lub sprawcy.  Okoliczność ta pozwala na przetwarzanie jego danych osobowych, jeżeli znajdują się one w zasobach wysuwającego roszczenie przedsiębiorstwa. Natomiast domaganie się ich udostępnienia przez aktualnego administratora danych (np. Rejestr PESEL) powinno nastąpić  z powołaniem się na  przesłanki  ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności ze wskazaniem wspomnianych powodów jako prawnie usprawiedliwionych celów dostępu do w/w danych. W przypadku odmowy alternatywą umożliwiającą pokrzywdzonemu uzyskanie danych osobowych naruszyciela może być decyzja Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zgodnie z art. 12 pkt 1 u.o.d.o. do zadań GIODO należy kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. W ramach posiadanej kompetencji GIODO odpowiada również za kontrolę udostępniania danych osobowych, wydając decyzję nakazującą administratorowi udostępnienie bądź nieudostępnianie tych danych. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie powyższej decyzji jest podmiot, któremu administrator odmówił udostępnienia danych lub któremu nie odpowiedział na wniosek. GIODO, wydając decyzje, bierze pod uwagę  w/w przesłanki  ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.