Obowiązki użytkownika sprzetu AGD

Użytkownik sprzętu  AGD jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Jednocześnie zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt. Punkty zbierania wspomnianego sprzętu powinny być odpowiednio oznaczone i powinny znajdować się w spisie prowadzonym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terytorium którego działają. Powyższy wykaz nie obejmuje punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz punktów serwisu AGD zbierających sprzęt. Niemniej punkty te powinny zawierać stosowną informację o zbiórce sprzętu AGD.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy zbierający sprzęt mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt lub gdy jego ilość przekracza ilość sprzedawanego  nowego sprzętu tego samego rodzaju. W efekcie nie jest to zawsze pewne żródło odbioru.

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu AGD łącznie z innymi odpadami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.