Sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej

Musisz prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącznie wtedy, gdy sprzedajesz towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i/lub rolnikom ryczałtowym (na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).

Obowiązek ten nie dotyczy pozostałych firm. Zatem duże hurtownie, zakłady produkcyjne  i inne przedsiębiorstwa, dla których partnerami handlowymi lub usługowymi są jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur.

Jeśli jednak posiadasz taką firmę, to pamiętaj, że musisz uwzględnić obowiązek zakupu kasy fiskalnej przy każdej zmianie strategii działania, kiedy bezpośrednim adresatem twoich towarów i usług będzie odbiorca indywidualny. W takiej sytuacji musisz w pierwszej kolejności ustalić, czy sprzedaż nie będzie wykraczać poza wykaz czynności podlegających zwolnieniu z ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. Na dalszym etapie musisz też badać wielkość obrotu (np. przy użyciu ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego – wykorzystywanie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów lub ewidencji  przychodów opodatkowanych ryczałtowo), aby po przekroczeniu kwoty granicznej 20.000 zł. (nie wliczając w to sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) zakupić i zarejestrować kasę fiskalną.

Uwaga! Zasady te obowiązują do końca 2018 roku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.