Obowiązek sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz:

  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, oraz na rzecz przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością,
  • rolników ryczałtowych.

Powyższy obowiązek zachodzi niezależnie od obowiązków podatkowych przedsiębiorcy. Obowiązkowi rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej podlegają bowiem zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług podmiotowo (wartość sprzedaży w całym roku nie przekroczyła 200 tys. zł) lub ze względu na przedmiot opodatkowania.

Wymóg  stosowania kasy rejestrującej, zależy głównie od  statusu nabywcy oraz zakresu oferowanych towarów lub usług. Istotna jest też wysokość obrotów dokonanych na rzecz konkretnych nabywców. Kryteria te zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pełne opracowanie znajdziesz w sytuacji życiowej pt.” Rejestruje kasę fiskalną”.

Trzeba jednak pamiętać, iż przedsiębiorcy prowadzący ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Kopie dokumentów kasowych należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym miała miejsce operacja sprzedaży. 

Należy również zauważyć, że wydrukowanie paragonu nie zwalnia z obowiązku wystawienia rachunku lub faktury, jeżeli z takim żądaniem wystąpi nabywca. Wówczas kopie paragonu należy połączyć i przechowywać z w/w dokumentami finansowymi.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.