Warunki wstępne rejestracji działalności kantorowej

Z przepisów prawa dewizowego  wynika, że  zarejestrowanie działalności kantorowej w NBP wymaga posiadania statusu zarejestrowanego przedsiębiorcy a więc  podmiotu  znajdującego się w bazie  CEIDG lub w inny rejestrze przedsiębiorców ( np. KRS). Podmiot taki bowiem w procesie rejestracji musi podać swoją firmę ( nazwę) , siedzibę  oraz położenie lokalu przeznaczonego  na kantor . Lokal dodatkowo musi spełniać określone wymagania.

Powyższe informacje składają się na  treść  wniosku rejestracyjnego w  zakresie działalności  kantorowej. W rezultacie podjęcie tej  działalności nakłada konieczność uprzedniego zarejestrowania działalności gospodarczej w powyższym zakresie, pozyskania odpowiedniego lokalu oraz dostosowania jego wyposażenia do  przepisów prawa dewizowego. W dalszej kolejności konieczne jest też określenie sposobu prowadzenia ewidencji oraz trybu wystawiania dowodu skupu lub sprzedaży waluty obcej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.