Odprawa w miejscu uznanym tzw. dostawa bezpośrednia oraz korzyści w zakresie AEO

W przypadku towarów nietypowych, których przewóz z uwagi na swoje wymiary oraz właściwości jest utrudniony ich przedstawiane organom celnym może następować w tzw. miejscach uznanych. Towary  te w efekcie nie muszą  być dostarczane do siedziby urzędów celnych, a czynności  ich odprawy  dokonuje się  w miejscu ich końcowego przeznaczenia przyjmującego w/w status. Liberalniejszy dostęp do tworzenia  w/w miejsc wprowadzony zmianą  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego,  wpisuje się w koncepcję "bezpośredniej dostawy” czyli inicjatywy pozwalającej na dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem jego uprzedniego okazania w urzędzie celnym.

Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie przez dyrektora właściwej izby celnej miejsca dostarczenia towaru jako miejsca uznanego przez organ celny. Jak juz podnoszono dostępność tego rozwiązania została rozszerzona ,a nową przesłanką, która ma to ułatwić może być ważny  interes importera. Powoduje to, że w/w odprawy powinny stać się coraz szersze i pospolite.

Przedsiębiorca może uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia jednorazowo lub na okres 2 lat (miejsca uznane jednorazowo lub uznane decyzją organu celnego). W tym celu powinien złożyć stosowny wniosek. Na jego treść powinny złożyć się dane i dokumenty, o których mowa w § 7 cytowanego wcześniej Rozporządzenia Ministra Finansów. 

Importer może korzystać z tego przywileju także  jako upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu. Zyskując ten ostatni przywilej będzie mógł on w standardzie objąć towary procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta. 

Ewidentnym benefitem w/w rozwiązań będzie skrócenie czasu odprawy celnej w/w towarów oraz  ograniczenie ich transportu w cyklu miejskim. Powyższe też zminimalizuje ryzyko ich uszkodzenia oraz wykluczy konieczność  uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na ich przewóz.

Niestety taka odprawa na odległość będzie musiała być przeprowadzona w godzinach pracy urzędu celnego.

W przypadku  podmiotów mających świadectwo AEO dostęp do w/w przywilejów powinien być jeszcze bardziej powszechny.  Nowelizowane bowiem przepisy nie tylko zwalniają takie podmioty z wymogu uzasadnienia swojego wniosku, co powoduje ,że dla nich w/w instytucja powinna być zawsze osiągalna, to dodatkowo zezwalają aby w tych miejscach przedsiębiorca legitymujący się w/w certyfikatem mógł odprawiać również szczególne towary (towary niebezpieczne, akcyzowe, wrażliwe).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.