Zabezpieczenie techniczne obiektów niestrategicznych

Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie zabezpieczenia technicznego obszarów, obiektów i urządzeń nie mających znaczenia strategicznego dla obronności i bezpieczeństwa państwa nie wymaga uzyskania koncesji.

W efekcie montaż w tych obiektach elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych lub urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, nawet gdy służą one ochronie mienia, może być prowadzona na ogólnych zasadach tj. po zarejestrowaniu tej działalności jedynie w CEIDG lub KRS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.