Wykaz dziennych opiekunów

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminy lub jednostki organizacyjne prowadzące lub uprawnione do prowadzenia żłobków lub klubów malucha.  Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W/w opiekunów zatrudnia się głównie w celu prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w warunkach domowych. Stanowi alternatywę dla tworzenia żłobków w obszarach wiejskich  lub  nowych osiedlach miejskich gdzie zarówno słaba infrastruktura jak liczebność dzieci wyklucza ekonomiczny sens budowania w/w placówek.

Wykonywanie funkcji opiekuna dziennego również wymaga rejestracji. Dokonuje tego podmiot zatrudniający opiekuna, który  zobowiązany jest do  jego zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów.

Wykaz taki prowadzi właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.