Warunki lokalowe dla sprawowania opieki przez opiekuna dziennego

Zasadą jest, że dzienny opiekun  sprawuje opiekę  nad powierzonymi dziećmi   w warunkach domowych lub innym lokalu do którego posiada stosowny tytuł prawny (wynajem, użyczenie).

Taki lokal może udostępnić też podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.

O wyposażenie lokalu, w którym dzienny opiekun sprawuje opiekę powinien zadbać on sam lub podmiot go zatrudniający. Niemniej powinien być to sprzęt pozwalający zapewnić wykonywanie zadań opieki nad dziećmi w zakresie  opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych pozwalających na właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka.

Przepisy prawa nie wprowadzają dodatkowych ani szczegółowych warunków jakie musi spełniać lokal, w którym jest realizowana tego rodzaju usługa. W rezultacie ten obszaru działalności nie musi odpowiadać normom określającym wymagania techniczne i lokalowe stawiane żłobkom i klubom dziecięcym.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.