Zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury (spis sporządzany w celu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów)

Zgodnie z § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorca zamierzający zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej (jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej) zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury i wykazu składników majątku co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu (za wyjątkiem sytuacji, gdy likwidacja następuje 1 stycznia bądź 31 grudnia, gdyż w takim przypadku podatnik zawsze na koniec roku obligatoryjnie musi sporządzić spis z natury).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.