Rozliczenie z urzędem skarbowym przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej, który zamknął prowadzenie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku likwidacji w ciągu roku podatkowego działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej  i zgłoszenia tego naczelnikowi urzędu skarbowego, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Ponadto do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono prowadzenie działalności gospodarczej należy złożyć deklarację  o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A. Więcej na temat tej deklaracji w artykule opublikowanym na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.