Rozliczenie z urzędem skarbowym przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej, który zamknął działalność gospodarczą

Jeśli likwidujesz w ciągu roku podatkowego działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej i zgłosisz to naczelnikowi urzędu skarbowego, to podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności zapłacisz za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień (zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Ponadto do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończysz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (na druku PIT-16A). Przeczytaj więcej o deklaracjach przy karcie podatkowej.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.