print

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni dokonać zgłoszenia likwidacji spółki cywilnej w Urzędzie Skarbowym (formularz NIP-2) oraz dokonać ewentualnego zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na druku VAT-Z (ta czynność zostanie przybliżona w dalszej części kreatora).

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.