Złożenie do Głównego Urzędu Statystycznego wniosku o skreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON

W przypadku likwidacji spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego należy złożyć wniosek o skreślenie podmiotu - spółki cywilnej z rejestru REGON. Wniosek na druku RG-OP należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy spółki. Pod wnioskiem powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej. Wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez Internet (o ile osoba ta dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym). Wykreślenie z rejestru nie wymaga wniesienia opłat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.