Złożenie deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7k wraz z informacją o dokonanym spisie z natury

Podatnicy są obowiązani do dołączenia do deklaracji podatkowej, składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, informacji o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego. Deklarację należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (deklarację miesięczną składa się na druku VAT-7, a kwartalną na druku VAT-7k – należy wypełnić poz. 36 i wykazać w niej kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu). Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.  

Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k możesz złożyć tylko elektronicznie. Informacje jak to zrobić znajdziesz w publikacjach:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.