Likwidacja konta firmowego po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej

1. Kwestie likwidacji konta firmowego regulują regulaminy poszczególnych banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Najczęściej przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej do zamknięcia rachunku firmowego wystarczy dowód osobisty właściciela rachunku. W przypadku spółek wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Niektóre banki lub kasy spółdzielcze wymagają wypełnienia wniosku lub napisania pisma o zamknięcie rachunku firmowego. Dyspozycję likwidacji rachunku możemy czasem złożyć przez internet lub telefon.

2. Rozwiązanie umowy rachunku firmowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron (art. 730 Kodeksu cywilnego). Często zamkniecie rachunku firmowego może wymagać okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, iż warto pozostawić rachunek firmowy do czasu dokonania rozliczeń z organami skarbowymi po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Np. nadpłata za VAT zwracana jest na rachunek firmowy osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności. Jeżeli chcesz, aby ewentualne zwroty trafiły na Twoje prywatne konto (po likwidacji firmowego) to powinieneś dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.