print

Likwidacja firmowego konta bankowego po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej

1. Kwestie likwidacji konta firmowego regulują regulaminy poszczególnych banków. Najczęściej przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej do zamknięcia rachunku firmowego wystarczy dowód osobisty właściciela rachunku. W przypadku spółek wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Niektóre banki wymagają wypełnienia wniosku o zamknięcie rachunku firmowego lub też napisanie pisma z prośbą o zamknięcie. Dyspozycję likwidacji rachunku możemy czasem złożyć również poprzez Internet lub drogą telefoniczną.

2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron (art. 730 Kodeksu cywilnego). Często zamkniecie rachunku firmowego może wymagać okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, iż warto pozostawić rachunek firmowy do czasu dokonania rozliczeń z organami skarbowymi po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej (np. nadpłata za VAT zwracana jest na rachunek bankowy/rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności). Jeżeli chcesz, aby ewentualne zwroty trafiły na Twoje prywatne konto (po likwidacji firmowego) to powinieneś dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.