Podjęcie uchwały o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych postępowanie likwidacyjne należy rozumieć jako ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Głównym celem postępowania likwidacyjnego, które służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników, jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki. Proces ten jest czasochłonny, gdyż zajmuje co najmniej 6 miesięcy i może trwać nawet kilka lat.

Uchwała o likwidacji spółki powinna zapaść większością 2/3 głosów (art. 246 § 1 KSH) i być zaprotokołowana przez notariusza.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania (art. 274 § 1 KSH).

 

Spółka w likwidacji zachowuje osobowość prawną. Proces likwidacji przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.


Podstawa prawna:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.