Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji spółki

Po dokonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych czyli po spieniężeniu majątku spółki, wypełnieniu zobowiązań spółki i ewentualnym podziale między wspólników pozostałego majątku, likwidatorzy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, które powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników.

 

Sprawozdanie to należy przesłać do KRS wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.


Podstawa prawna:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.