Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji spółki (w spółce prowadzącej księgowość w formie KPiR)

Po dokonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych czyli po spieniężeniu majątku spółki, wypełnieniu zobowiązań spółki i ewentualnym podziale między wspólników pozostałego majątku, likwidatorzy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, które powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników.


Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, spis z natury, a także w oparciu o ewentualnie inne dokumenty (m.in. ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umowę spółki, ostatni wyciąg bankowy, potwierdzony przez bank, ewidencję sprzedaży VAT).

 

Sprawozdanie to należy przesłać do KRS wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.