Podjęcie decyzji o likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Likwidacja oddziału z inicjatywy przedsiębiorcy

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może być następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego. Z powyższego wynika, że organ kompetentny do powzięcia decyzji o likwidacji oddziału ustalany jest zgodnie z prawem spółki macierzystej. Sama likwidacja odbywać się musi jednak zgodnie z polskimi przepisami, które pozwalają na stosowanie procedury uproszczonej. Wymaga ona jedynie wniosku o wykreślenie oddziału z KRS. Nie ma zaś potrzeby otwierania długotrwałej procedury likwidacyjnej, tak jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów (spółek) również zarejestrowanych w KRS. Procedura uproszczona obejmuje likwidację oddziałów tworzonych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w:

  • UE i EOG* (obejmujące państwa UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA, z wyjątkiem Szwajcarii)

  • innych obszarach (państwa trzecie), z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnej współpracy gospodarczej (m.in. USA, Chiny lub Australia).

* Do EOG należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Likwidacja oddziału w związku z zakazem prowadzenia działalności

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny, który otworzył oddział w Polsce utracił prawo wykonywania zawodu lub podlega likwidacji w państwie, gdzie prowadzi działalność - minister do spraw gospodarki wyda mu  decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach polskiego oddziału. Decyzja ta otwiera procedure likwidacyjną, które powinna przebiegać w sposób identyczny jak w przypadku likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Rozwiązania te  stosuje się wyłącznie  do przedsiębiorców zagranicznych z państw trzecich. Przedsiębiorstwa zagraniczne z państw UE  nadal mogą stosować procedurę uproszczoną polegającą jedynie na zmianie zapisów i wykreśleniu oddziału z KRS.   


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.