Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania oddziału (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy nie wskazują jednoznacznie kto jest w tym przypadku likwidatorem oddziału, jednak w doktrynie prawniczej przeważa opinia, iż likwidatorem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Informacje na temat zasad podejmowania decyzji o likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego znajdziesz tutaj.

Zgłoszenie składa się nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji oddziału, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile był ustanowiony prokurent.
 
Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji - taka zgoda nie jest wymagana jeśli wniosek składają likwidatorzy,
  • uchwałę o otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego;
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji - jeżeli nie załączysz bilansu to sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych tj. dostarczenia zatwierdzonego bilansu otwarcia likwidacji.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji oddziału wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy. Rekomenduje się przekazanie treści ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), co przyspieszy wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.


Od ukazania się ogłoszenia wierzyciele spółki macierzystej mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki.

Łączny koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350 zł.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.