Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

Zamykanie działalności gospodarczej, która jest regulowana lub koncesjonowana może wymagać, aby przedsiębiorca zawiadomił o tym odpowiednie organy koncesyjne lub organy prowadzące rejestry działalności regulowanej.
Więcej informacji znajdziesz w artykule Co zrobić z koncesjami, zezwoleniami w przypadku zakończenia działalności?

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Działalność koncesjonowana – forma działalności gospodarczej, która jest reglamentowana ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.