Dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

W przypadku podjęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych powstała w wyniku przekształcenia spółka z o.o. będzie zobowiązana do umieszczenia na drukowanych dla klientów paragonach nowej nazwy, danych adresowych a także właściwego dla tego podmiotu numeru NIP.

W celu dalszego korzystania z kasy fiskalnej przez spółkę, należy dokonać odczytu kasy w zakresie sprzedaży, prowadzonej przez podatnika będącego osobą fizyczną za okres od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy do dnia przekształcenia formy prawnej działalności oraz wprowadzić do kasy dane dotyczące przekształconej spółki z o.o.

W tym celu przedsiębiorca:

  • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
  • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

 

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.