Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia

W celu wyznaczenia biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do właściwego sądu rejestrowego. Do wniosku należy dołączyć plan przekształcenia wraz z następującymi załącznikami:

  • projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  • projektem aktu założycielskiego (umowy spółki),
  • wyceną składników majątku przedsiębiorcy,
  • sprawozdaniem finansowym sporządzonym na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia,
  • opłatą sądową za złożenie wniosku (300 zł).

UWAGA! Nie ma przeszkód, aby wnioskować o wyznaczenie na biegłego rewidenta konkretną osobę. Jeszcze przed złożeniem wniosku można uzgodnić z rewidentem wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii.

 

 

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.