Zamknięcie księgi rachunkowej przy przekształceniu

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (tj. na dzień poprzedzający zarejestrowanie przekształconej spółki). Należy to zrobić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia przekształcenia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Zwolnienie z obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych.

W art. 12 ust.3, 3a, 3b i 3c ustawy o rachunkowości przewidziano możliwość niezamykania i nieotwierania ksiąg rachunkowych w przypadku:

  • przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową ( np. przekształcenia spółki cywilnej w komandytową),
  • przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  • połączenia jednostek metodą łączenia udziałów, gdy nie powoduje to powstania nowej jednostki, a także
  • podziału jednostki przez wydzielenie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.