Sporządzenie sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych po przekształceniu przedsiębiorcy

 

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości), tj. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.