Sporządzenie sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych po przekształceniu przedsiębiorcy

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.