Zawarcie umowy spółki z o.o.

Zgodnie z art. 157 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy pamiętać, iż w przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, a więc w trybie elektronicznym, wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać wniesione wyłącznie w formie pieniężnej. W takim wypadku pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.