Złożenie deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7k wraz z informacją o dokonanym spisie z natury

Spółka z o.o. powinna sporządzić deklarację podatkową VAT-7 (miesięczną) lub VAT-7k (kwartalną) za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W deklaracji miesięcznej lub kwartalnej należy wypełnić poz. 36 i wykazać w niej kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu. Jeżeli wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki nastąpiło przed likwidacją działalności gospodarczej, to wartość spisu z natury wyniesie 0 zł.

Przykładowo, jeżeli w formularzu VAT-Z, jako dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w związku z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej, albo spółki jawnej) podano dzień 1 sierpnia 2015 r., to należy złożyć deklarację VAT-7 za sierpień 2015 r., w terminie do 25 września, a deklarację VAT-7k za III kwartał 2015 r. w terminie do 25 października.

Ponadto, do deklaracji podatkowej należy załączyć informację o dokonanym spisie z natury, ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego.

Informację o dokonanym spisie z natury prześlij do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pocztą w formie papierowej. Zrób to jak najszybciej, a najlepiej w dniu, w którym składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7k.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.