Wyrejestrowanie osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przed zawieszeniem działalności gospodarczej

Jeśli jesteś płatnikiem składek ZUS za pracowników, których zwalniasz, musisz wyrejestrować ich z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Masz na to 7 dni od ostatniego dnia zatrudnienia, czyli ustania twoich obowiązków jako płatnika.

Żeby wyrejestrować pracownika, złóż w ZUS formularz ZUS ZWUA.

Przeczytaj, jak wypełnić ZUS ZWUA.

Jako datę wyrejestrowania podaj kolejny dzień po rozwiązaniu umowy o pracę.

Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszeni byli członkowie rodzin pracowników, musisz wyrejestrować również ich na formularzu ZUS ZCNA.

Przeczytaj, jak wypełnić ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie jako płatnik

Jeśli zawieszasz działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zostajesz wyrejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne własne oraz pracowników.

Jeśli zatrudniasz jako spółka cywilna, oprócz zawieszenia w CEIDG musisz wyrejestrować spółkę jako płatnika składek. Zrób to na formularzu ZUS ZWPA.

Formularze możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.