Wyrejestrowanie osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej).

1. Przedsiębiorca jako płatnik składek za zatrudnionych pracowników zobowiązany jest do wyrejestrowania, w terminie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń, zwolnionych pracowników z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się składając w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń należy podać dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku, gdy członkowie rodzin zatrudnionych pracowników  zgłoszeni byli do ubezpieczenia zdrowotnego to przedsiębiorca powinien wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

2. Należy podkreślić, iż osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zostaną wyrejestrowane jako płatnicy składek za ubezpieczenie społeczne własne oraz pracowników, dokonując zawieszenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Natomiast, w przypadku gdy podmiotem zatrudniającym była spółka cywilna, to oprócz dokonania zawieszenia w CEIDG należy wyrejestrować spółkę jako płatnika składek. Wyrejestrowania dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA.

 

Poradnik dotyczący wypełniania druku ZUS ZWUA
Poradnik dotyczący wypełniania druku ZUS ZCNA

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.