Ubezpieczenie emerytalne wyłącznie w ZUS (w przypadku ubezpieczonego, który nie jest członkiem OFE)

W przypadku, gdy ubezpieczony podlegający ubezpieczeniom społecznym nie chce zostać członkiem otwartego funduszu emerytalnego to cała składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne zostanie przekazana i pozostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do przypomnienia o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Są to więc te same uprawnienia do wskazania małżonka oraz osób, którym mają być wypłacone zgromadzone środki, tym razem z subkonta, jak członków OFE.

W przypadku decyzji o przekazywaniu całości składki do ZUS, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,

Nawet, jeżeli ubezpieczony zadecydował o przekazywaniu całej składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS to będzie on miał możliwość zmiany decyzji i podjęcia oszczędzania na emeryturę zarówno w ZUS jak i OFE. Jednakże takiej zmiany można dokonać co cztery lata,  w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, w latach 2016, 2020, 2024. W celu dokonania zmiany ubezpieczony będzie musiał złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowne oświadczenie oraz wybrać odpowiedni fundusz emerytalny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.