Usługi spedycji morskiej i lotniczej

  • Usługi spedycji morskiej

Jednym z najpopularniejszych sposobów organizacji i zabezpieczenia transportu towarów, jest spedycja morska. Jest to usługa powiązana z  transportem wodnym  co powoduje, że oferowany w ramach tych usług przewóz jest stosunkowo tani oraz ekonomiczny. Dzięki morskiemu przewożeniu produktów, możemy przetransportować praktycznie każdy artykuł niemniej należy pamiętać ,że transport morski  dotyczy zazwyczaj sporych odległości i  jest pokonywany  wolniej. W rezultacie jego słabą stroną jest  czas trwania  co może ograniczać jego wykorzystanie do realizacji przesyłek ekspresowych czy zawierających produkty  o krótkim terminie do spożycia.  Jednocześnie  tą drogą można przewozić setki ton towarów, co przekłada się na  relatywnie niski koszt transportu i znacznie zmniejsza cenę jednostkową.

Spedycja morska organizując w/w transport  musi zapewnić  również czynności rozładunku i przeładunku towaru w portach. W rezultacie musi ściśle współpracować zarówno z przewoźnikami morskimi jak i zarządcami w portach morskich. Sprawna obsługa  spedycyjna powinna też zapewnić dalszy transport towarów do miejsc docelowych na lądzie czy to transportem drogowym czy też kolejowym.

 

  • Spedycja lotnicza

Usługi spedycji lotniczej są realizowane  w oparciu o bezpośrednie umowy z przewoźnikami lotniczymi i portami.  

Rynek usług transportu lotniczego - poza niewielkim udziałem w przewozach - można scharakteryzować następująco:

  • najszybsza a zarazem najdroższa gałąź transportu,
  • bardzo duże odległości przewozów,
  • przewóz przede wszystkim wysoko wartościowej drobnicy i przesyłek pilnych,
  • relatywnie niewielka ładowność środków przewozowych.

Z uwagi na niewielką powierzchnie magazynową na lotniskach  oraz specyfikę dostaw ( przesyłki ekspresowe) wyzwaniem dla spedycji lotniczej jest nie tylko nadawanie lub odbiór przesyłek w w/w miejscach ale również organizowanie systematycznych i często pilnych  odbiorów lub dowozu przemieszczanych towarów do klienta.

Zaznaczyć należy, że wykonywanie czynności spedycji morskiej lub lotniczej nie wymaga uzyskiwania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.  

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.