Składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K po wznowieniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług  czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Jednocześnie nie ma też zakazu ich składania.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie obejmuje jednak podatników dokonujących:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem.

Deklarację trzeba też złożyć za okresy rozliczeniowe:

- w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

- za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które musi skorygować podatek naliczony.

Przepisy o VAT nie precyzują terminu, w jakim po wznowieniu działalności gospodarczej należy złożyć deklaracje VAT za okres jej zawieszenia. Względy praktyczne przesądzają jednak o tym, że w/w deklaracje  za okres zawieszenia działalności z wykazaną „kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” należy złożyć nie później niż do upływu terminu na złożenie deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po wznowieniu działalności gospodarczej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.