Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmiany kodu tytułu ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób zatrudnionych


Przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. należy zmienić kod tytułu ubezpieczenia w ZUS. W tym celu przekształcona spółka z o.o. musi wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 XX, podając jako datę wyrejestrowania dzień zarejestrowania spółki w KRS i ponownie zgłosić się (z tą samą datą) do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 43 XX. Te dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.


Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to oprócz zgłoszenia spółki z o.o. na formularzu NIP-8 (formularz jest składany w urzędzie skarbowym), musi również ponownie zgłosić pracowników w ZUS (tym razem podając dane spółki). Zatem spółka powinna wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń (dokumentem ZUS ZWUA) i zgłosić ich do ubezpieczeń (dokumentem ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Zarówno na wyrejestrowanie z ubezpieczeń jak i na zgłoszenie spółka ma 7 dni od momentu ustania lub powstania tytułu do ubezpieczeń.

Jeśli pracownicy mają być dopiero zatrudnieni, to w tej sytuacji należy zgłosić spółkę jako płatnika składek, składając dokument NIP-8 do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia pierwszej osoby oraz dokonać zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń w ZUS.

Przeczytaj więcej na temat zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego.

Dodatkowe informacje na temat zgłaszania członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.